Allmänna Villkor

Översikt

Denna webbplats drivs av Cellese. Under hela webbplatsen, termerna "vi", "oss" och "vår" hänvisar till Cellese. Cellese erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, betingade på ditt godkännande av alla villkor, villkor, politik och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/ eller köpa något av oss, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Terms of Service", "Terms"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som refereras häri och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare, och / eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen, accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal, då får du inte tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa tjänstevillkor betraktas som ett erbjudande är accepten uttryckligen begränsad till dessa tjänstevillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av tjänstevillkoren. Du kan granska den mest aktuella versionen av tjänstevillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa tjänstevillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter utstationering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd på Shopify Inc. De ger oss online e-handelsplattform som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

Avsnitt 1: Villkor för onlinebutik

Genom att godkänna dessa användarvillkor, representerar du att du är minst den ålder av majority i din stat eller provins bosättning, eller att du är den ålder av majoritet i din stat eller provins av hemvist och du har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina mindre anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller får du, i användningen av Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

Ett brott eller brott mot någon av Villkoren leder till att dina Tjänster omedelbart avslutas.

Avsnitt 2: Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (ej inklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav på anslutande nät eller anordningar. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

Avsnitt 3: Informationsnoggrannhet, fullständighet och aktualitet

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att rådfråga primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer tid informationskällor. Varje tillit till materialet på denna webbplats är på egen risk.

Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Avsnitt 4: Ändringar av Tjänsten och Priser

Priserna för våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst.

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller gentemot någon tredje part för ändring, prisändring, avstängning eller nedläggning av Tjänsten.

Avsnitt 5: Produkter

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår Returpolicy.

Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa de färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av valfri färg blir korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte förpliktigade, att begränsa försäljningen av våra produkter eller Tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av eventuella produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktprissättning kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt när som helst. Alla erbjudande om någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltigt där förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

Avsnitt 6: Korrekthet för fakturerings- och kontouppgifter

Vi förbehåller oss rätten att neka någon beställning du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs vid den tidpunkt då beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omgående uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer information, läs vår policy för returer.

Avsnitt 7: Valfria verktyg

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller indata över.

Du bekräftar och accepterar att vi ger tillgång till sådana verktyg "i dess är" och "som tillgänglig" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte ha något som helst ansvar som härrör från eller avser din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och egen diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor på vilka verktyg tillhandahålls av den relevanta tredjepartsleverantören(s).

Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa tjänstevillkor.

Avsnitt 8: Länkar från tredje part

Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst kan inkludera material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan hänvisa dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med någon tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, fundering eller frågor gällande produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

Avsnitt 9: Kommentarer till användare, feedback och andra bidrag

Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en förfrågan från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, via post eller på annat sätt (tillsammans "kommentarer" ), godkänner du att vi när som helst kan, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i alla eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och skall inte ha någon skyldighet (1) att upprätthålla några kommentarer i förtroende; 2) att betala ersättning för eventuella synpunkter, eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi fastställer efter eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du godkänner att dina kommentarer inte kommer att bryta mot någon rättighet för någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehåller något datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt skulle kunna påverka tjänstens funktion eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part har lagt upp.

Avsnitt 10: Personlig information

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår sekretesspolicy.

Avsnitt 11: Fel, felaktigheter och utelämnanden

Ibland kan det finnas information på vår sida eller i Tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produkt fraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen angiven uppdatering eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör tas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Avsnitt 12: Förbjudna användningsområden

Förutom andra förbud som anges i servicevillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att värva andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot några internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar, eller lokala förordningar; (d) att göra intrång på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung, eller funktionshinder, f) Att lämna in falska eller vilseledande uppgifter. (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka tjänstens funktionalitet eller funktion eller drift av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; h) att samla in eller spåra andras personliga information, (i) till spam, phish, pharm, svepskäl, spindel, krypa, eller skrapa; j) för varje obscent eller omoraliskt syfte, eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsdetaljerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot någon av de förbjudna användningarna.

Avsnitt 13: Friskrivning av Garantier; Ansvarsbegränsning

Vi garanterar, representerar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, tidsenligt, säkert eller felfritt.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du godkänner att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller säga upp tjänsten när som helst, utan att meddelande till dig.

Du godkänner uttryckligen att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på din enda risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten är (förutom vad som uttryckligen anges av oss) som tillhandahålls "i dess egenskap av är" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inget fall skall Cellese, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk, eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, särskilda, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader, eller eventuella liknande skador, vare sig baserat i kontrakt, tort (inklusive vårdslöshet) , strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsten eller några produkter som handlas med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt har att göra med din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller försummelser i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som lagts ut , översänds, eller på annat sätt görs tillgängliga via tjänsten, även om de underrättas om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller ansvarsbegränsning för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

Avsnitt 14: Gottgörande

Du samtycker till att gott och gott göra, försvara och hålla cellesiska och våra moderföretag, dotterbolag, samarbetspartners, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa tjänstevillkor eller de dokument som de införlivar genom referens , eller din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.

Avsnitt 15: Severability

I händelse av att någon bestämmelse i dessa tjänstevillkor är fast besluten att vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskurna från dessa tjänstevillkor, sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser.

Avsnitt 16: Uppsägning

De skyldigheter och skulder som parterna ådragit sig före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är effektiva om inte och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra Tjänster, eller när du upphör att använda vår webbplats.

Om du i vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan att meddela detta och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med dagen för uppsägning; och/eller kan i enlighet med detta neka dig åtkomst till våra Tjänster (eller någon del därav).

Avsnitt 17: Hela avtalet

Underlåtenheten av oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa tjänstevillkor skall inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till , eventuella tidigare versioner av tjänstevillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa tjänstevillkor ska inte tolkas mot den redaktionella parten.

Avsnitt 18: Styrande lag

Dessa tjänstevillkor och eventuella separata avtal varigenom vi tillhandahåller dig Tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i 17971 Sky Park Circle, Irvine, CA, 92604, USA.

Avsnitt 19: Ändringar i användarvillkoren

Du kan granska den mest aktuella versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa tjänstevillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår hemsida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter utstationering av eventuella ändringar i dessa tjänstevillkor utgör ett godkännande av dessa ändringar.

Avsnitt 20: Kontaktuppgifter

Frågor om tjänstevillkoren ska skickas till oss på info@cellese.com.